ITSEVARMASTI LUOVA -VALMENNUS

(Saatavilla sähköpostitse & chat-muotoisena)


Luovuus valaisee, monipuolistaa ja rikastuttaa elämäämme. Luovuus on myönteinen väylä  itseilmaisuun ja itsetuntemukseen. Luovuus ilahduttaa, tyydyttää ja antaa elämälle merkitystä.

Luovuus ei kuitenkaan ole aina helppoa. Luominen voi myös ahdistaa, pelottaa ja aiheuttaa meissä hämmennystä. Ei turhaan puhuta "luomisen tuskasta", jossa yleensä niin myönteiseen luomisvoimaan liittyy myös haastavia ja kielteisiä merkityksiä.

Erityisen haitallista tämä voi olla luovan työn tekijöille tai sellaisesta haaveileville. Erilaiset luovuuden estot voivat merkittävästi haitata esimerkiksi monien taiteilijoiden, tekstintuottajien, muusikoiden ja muiden luovien ammattilaisten työntekoa.

Keskusteluapua luovuuden haasteiden ratkaisemiseen

"Itsevarmasti luova" -valmennus on erityisesti luovan alan ammattilaisille suunnattu terapia- ja valmennuspalvelu luovuuden estojen hahmottamiseen ja ratkaisemiseen. Yleisiä haasteita ovat mm.

 • Vaativuus, itsekritiikki ja arvioiduksi tulemisen pelot
 • Esilläolemisen ja julkaisemisen pelot
 • Ympäristön asenteiden ja kulttuurin rajoittavuus

Näihin liittyvät haasteet ovat hyvin usein ratkaistavissa omin voimin, mutta loputtomiin ei tarvitse yrittää yksin. Tuettuna moni haaste ratkeaa nopeammin ja kivuttomammin.

Työskentelymetodina toimivat kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta sekä hyväksyntä- ja omistautumisterapiasta tutut metodit. Molemmat näistä perustuvat tieteeseen ja selkeään tutkimusnäyttöön.

Katso myös muut keskusteluissa toistuvasti esiin nousevat aiheet alta.

Vaativuus, itsekriittisyys, perfektionismi, arvostelluksi joutuminen...

Luovuuden haasteet liittyvät usein näkymisen ja arvioiduksi tulemisen teemaan. Kun meidät tai meidän luomuksemme asetetaan näkyville, se asetetaan myös arvosteltavaksi. Kriittisenä arvostelijana taas saattaa toimia joku muu tai me itse. Kyky sietää potentiaalista näkyvyyttä ja arvioiduksi tulemista näyttääkin olevan yksi keskeisimmistä itsevarmaa luovuutta vahvistavista taidoista.

Korostunut kontrollin tarve

Keskeinen aihe luovuuden estoissa on myös vaatimus kontrollista ja tilanteen hallinnasta. Kun esimerkiksi teemme luomuksistamme ja itseilmaisustamme näkyvää (esimerkiksi esittämällä tai julkaisemalla teoksemme), menetämme jossain määrin sen hallinnan. Siitä tulee yhteinen kokemus ja osa yhteistä ajattelua. Emme pysty enää esimerkiksi hallitsemaan sitä, mitä muut siitä ajattelevat. Jos tällaisen tai vastaavan hallinnan menettämisen kokee hankalaksi, vaikeuttaa se usein myös kykyämme luoda, esittää ja julkaista.

Ympäristön tukahduttava vaikutus

Luomiseen liittyy usein erilaisten haastavien aiheiden käsittely. Epätyypillinen ajattelu, erilaiset tabuaiheet sekä esimerkiksi kulttuurin tai yhteiskunnan silmissä hyljeksittyjen identiteettien esiintuominen voivat olla erityisen hankalia aiheita julkisesti käsiteltäviksi tai julkaistaviksi. Kuitenkin juuri tällaisten aiheiden käsittely on monelle luovalle ihmiselle kaikkein antoisinta. Mitä paremmin tällaisten ristiriitaisten aiheiden käsittelyä ja esiintuomista kestää, sitä suurempi on myös luova potentiaalimme.


Mietityttääkö vielä?

Mikäli uskot, että voisit saada keskusteluterapiasta hyötyä luovuuden haasteiden ratkaisemisessa, mutta samalla terapiaan hakeutuminen ja avun vastaanottaminen tuntuu tavalla tai toisella vastenmieliseltä, pohdi läpi vielä seuraavat perustelut:

 • Ulkopuolinen apu on järkevää, sillä se usein tehostaa ja helpottaa ratkaisujen löytymistä.
 • Mitä pikemmin ongelmat ratkeavat, sitä suurempi hyöty siitä koituu. On eri asia kärsiä jostakin luovuuden estosta vuoden, kuin kolme vuotta.
 • Kuten kaikissa palveluissamme, on tässäkin 100 % tyytyväisyystakuu. Jos et koe saavasi palvelusta hyötyä, maksu palautetaan turhia kyselemättä.

Ole yhteydessä: Hinnasto & yhteystiedot

Valmennuksen kesto on haluttu määrä istuntoja. 1 istunto = 1h kasvokkain tapahtuvaa terapiaistuntoa vastaava aika. Käytetty aika lasketaan aina asiakkaan eduksi.

1 istunto

59 €

(sis.alv)

5 istunnon paketti

255 €

(sis.alv)

(Huom. Hinnat eivät ole kela-tuettuja!)


Yhteydenotto

Yhteydenotot voi ohjata osoitteeseen  jevgeni@rohkeuskoulu.fi esimerkiksi otsikolla "Luovuusvalmennus". Viestinvaihto on luottamuksellista.

Voit ottaa yhteyttä myös allaolevalla lomakkeella.

Kiitos ja tsemppiä!

  Nimi

  Sähköposti

  Kuvaile lyhyesti asiaasi/tilannettasi. Millaiseen asiaan toivot keskusteluapua?