Ulkonäköhuolet

Luennon sisältö

Seuraavaksi teemme pienen harjoituksen, jonka avulla voimme kartoittaa ulkonäköön liittyviä epävarmuustekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa meidän itsevarmuuteemme. 

Ulkonäköpaineiden tunnistamisharjoitus

Hei ja tervetuloa seuraavan sisällön pariin! Jatkamme aiheesta ulkonäköpaineet ja teemme harjoituksen, jossa pyrimme tunnistamaan, kuinka juuri omat ulkonäköpaineemme ovat muodostuneet.

Valtavan moni meistä kokee ajoittain tai jopa jatkuvasti epävarmuutta ulkonäöstämme. Emme kuitenkaan ole aina tietoisia, kuinka juuri omat ulkonäköpaineemme tarkalleen ottaen toimivat.

 1. Mistä asioista minä tarkalleen tunnen ulkonäköpaineita?
 2. Mistä ne tarkalleen ottaen johtuvat?
 3. Entä millaisissa tilanteissa ulkonäköpaineet tarkalleen ottaen nousevat esiin?

Nämä kolme asiaa ovat hyvin yksilöllisiä ja voikin olla hyvin hedelmällistä selvittää, kuinka nuo toimivat juuri omalla kohdallamme. Kun se selviää, on paineiden kanssa helpompi myös tulla jatkossa toimeen.

Tehdään siksi pieni tunnistamisharjoitus. Olen listannut alle muutamia ohjaavia kysymyksiä, joiden avulla voit lähteä kartoittamaan tätä aihetta omalla kohdallasi. Voit käyttää kartoittamisen keinona esimerkiksi reflektoivaa kirjoittamista, keskustelua luotettavan ystävän tai puolison kanssa tai edes aiheen pohtimista omassa mielessäsi.

Apukysymyksiä pohdinnan helpottamiseksi:

Mistä asiasta tarkalleen ottaen tunnet ulkonäköpaineita?

 • Koetko, että tuntemasi ulkonäköpaineet liittyvät juuri johonkin tiettyyn piirteeseen itsessäsi?
 • Jos paineet liittyvät juuti tiettyyn piirteeseen tai piirteisiin, niin miksi juuri niihin? Miksi juuri kyseinen piirre tuntuu niin merkitykselliseltä?
 • Jos kyseinen piirre muuttuisi nyt jollain tavoin ”paremmaksi” eikä enää vaivaisi sinua, olisitko silloin itsevarmempi, vai löytäisitkö ulkonäöstä joitain muita puutteita?

Mistä ulkonäköpaineesi tarkalleen ottaen johtuvat?

 • Muistatko, milloin ulkonäköpaineesi ovat nousseet esiin ensimmäisen kerran?
 • Oletko tuntenut läpi elämäsi saman verran ja samankaltaisia ulkonäköpaineita, vai ovatko niiden määrä tai tyyppi muuttuneet ajan myötä? Miksi nämä ovat muuttuneet, mitä silloin on tapahtunut?
 • Onko sinulla ollut jonkinlaisia ikäviä kokemuksia, jotka ovat jollain tavalla liittyneet ulkonäköön? Onko joku esimerkiksi arvostellut tai kommentoinut ulkonäköäsi jossain tilanteessa?
 • Kuinka vahvasti itse allekirjoitat kulttuurilliset ulkonäköstandardimme? Uskotko esimerkiksi siihen, että kasvoiltaan symmetrinen, hyväihoinen, pitkä, hoikka ja hyväkuntoinen ihminen on kauniimpi kuin lyhyt, ylipainoinen ja heikkokuntoinen henkilö?
 • Entä koetko sen aiheuttavan paineita, että moni muu ihminen pitää juuri kulttuuristandardin mukaista ulkonäköä kauniina ja kaikkea muuta vähemmän kauniina?
 • Jos elämässäsi on ollut vaiheita, joiden aikana et ole kokenut ulkonäköpaineita, mistä se on johtunut? Mikä silloin on ollut erilaista kuin sellaisina kausina, jolloin ulkonäköpaineita on ollut enemmän?
 • Mitä ulkonäkö oikeastaan merkitsee sinulle? Tuntuuko esimerkiksi hyvännäköinen ihminen vaikkapa jotenkin ihailtavammalta, merkittävämmältä, arvokkaammalta tai rakastettavammalta?

Millaisissa tilanteissa ulkonäköpaineet nousevat esiin?

 • Tunnetko ulkonäköpaineita myös yksin ollessasi vai ainoastaan ihmisten seurassa?
 • Tunnetko niitä kaikkien ihmisten seurassa, vai ainoastaan tietyn tyyppisessä seurassa? Millaisessa? Entä keiden seurassa paineita ei ole?
 • Tunnetko paineita ainoastaan huomion keskipisteenä ollessasi vai myös tavanomaisemmissa sosiaalisissa tilanteissa?
 • Tunnetko paineita erityisesti tilanteissa, joihin ulkonäkö tuntuu liittyvän keskeisesti? (Kuten treffit, työhaastattelu, jokin esiintymistilanne tai vaikkapa jokin eroottinen tilanne.)
 • Millaisissa tilanteissa et muista koskaan kokeneesi ulkonäköpaineita? Kuinka nämä tilanteet eroavat niistä, joissa koet paineita?
 • Miltä ulkonäköpaineet tuntuvat sinusta? Mitä tunteita niihin liittyy? (Riittämättömyys, häpeä, syyllistetyksi tuleminen, kelpaamattomuus, arvostelluksi tuleminen, jotain muuta?)

Pohdiskele näitä kysymyksiä rauhassa ja anna myös esiinnouseville vastauksille mahdollisuus. Olen huomannut, että monet ulkonäköön liittyvät ajatukset ovat tabuja, joita ei ole aina helppoa myöntää edes itselleen. Rehellisen pohdiskelun kautta voimme kuitenkin tutustua paremmin itseemme. Parantunut itsetuntemus taas helpottaa epävarmuuksiensa käsittelyä.

Tsemppiä harjoitukseen!

Rakkaudella,

Jevgeni

Seuraava sisältö:

3. Viehättävä ja itsevarma olemus ei ole vain ulkonäkökysymys

Viehättävä ja itsevarma olemus ei ole vain ulkonäkökysymys

Seuraavassa sisällössä pohdimme tärkeää näkökulmaa ulkonäköhuoliin. Moni ulkonäöstään epävarma henkilö korostaa fyysisen ulkomuotonsa merkitystä. Todellisuudessa viehättävyytemme ja karismaattisuutemme perustuu kuitenkin pääasiassa muuhun kuin varsinaiseen ulkonäköömme.