Ulkonäön arvostaminen

Luennon sisältö

Tällä kertaa teemme pienen harjoituksen, joka liittyy ulkonäkömme arvostamiseen.

Ulkonäön arvostamisharjoitus

Edellisessä sisällössä käsittelimme sitä, että olemustaan voi kehittää tehokkaasti myös muilla tavoin, kuin pelkkään fyysiseen kehoonsa keskittymällä. Kun kokonaisvaltainen olemuksemme vahvistuu, vähenevät usein myös varsinaiseen kehoomme liittyvät ulkonäköpaineet.

Samalla on ikävä tosiasia, että juuri kehoon liittyviä ulkonäköpaineita on ihmisillä varsin paljon. On todella yleistä, että emme pidä jostakin tietystä osasta kehoamme. Tämä on raskas asia, sillä saamme elämässämme vain yhden kehon ja sen kanssa meidän tulisi pärjäillä. Ei ole kivaa olla sodassa kehoaan vastaan!

Siksi tällä kertaa teemmekin pienen harjoituksen, jonka tarkoitus on opettaa meille ajatusmalli, joka voi auttaa arvostamaan oman kehonsa ominaisuuksia. Tämä on sinulle sopiva harjoitus, mikäli koet tyytymättömyyttä edes yhteen piirteeseen ulkonäössäsi ja huomaat ajattelevasi tätä piirrettä toistuvasti kielteisessä valossa.

Tämä harjoitus kannattaa suorittaa myös useamman kerran sopivin väliajoin, sillä toistot auttavat uuden ajatusmallin vakiinnuttamisessa. Harjoitus ei yleensä tuota merkittävää hyötyä lyhyellä aikavälillä, vaan sen tarkoitus on auttaa meitä muokkaamaan ajatteluamme pitkällä aikavälillä. Hyväksyvämpään ja voimauttavampaan suuntaan!

Harjoituksen tausta-ajatus

Ihmisen ajattelu on lähtökohtaisesti yksinkertaistavaa ja kokoavaa. Emme mieti erityisen paljon asioiden vivahteita ja yksityiskohtia, vaan ajattelumme käsittelee pääasiassa kokonaisuuksia. Tämä johtuu siitä, että aivomme optimoivat tällä tavoin energiankulutustaan. On tehokkaampaa typistää asiat kokonaisuuksiksi, kuin pysähtyä ajattelemaan erikseen niiden jokaista pientä vivahdetta ja yksityiskohtaa.

Toisinaan tämä taipumuksemme kuitenkin ajaa meidät ansaan. Tätä tapahtuu myös silloin, kun koemme jonkin kehomme ominaisuuden kielteisenä. Vastaanotollani olen kuullut asiakkaiden suusta esimerkiksi seuraavia toteamuksia:

  • Minä inhoan huuliani!
  • Vatsani on niin ällöttävä!
  • En ollenkaan pidä kehostani!
  • En yhtään tykkää siitä, miltä korvani näyttävät!

Ajattelemme kehomme osia kokonaisuuksina. Kasvot ajattelemme kokonaisuutena kasvoiksi, vaikka oikeasti ne koostuvat useista osista: silmistä, nenästä, korvista, otsasta, huulista ja muista.

Vastaavasti esimerkiksi huulet ajattelemme vain huuliksi, vaikka oikeasti ne koostuvat useista yksityiskohdista, kuten tekstuurista, yläkaaresta, alakaarasta, väristä, paksuudesta, leveydestä ja muista piirteistä. On mahdollista pitää osasta näistä yksityiskohdista ja olla pitämättä osasta.

Tämän tajuamalla emme pysty enää ajattelemaan (ainakaan tosissamme), että inhoamme koko kasvojamme tai koko huuliamme. Tajuamme, että todellisuudessa emme pidä vain osasta niiden yksityiskohtia.

Ajattelumme muuttuu tämän sisäistämisen jälkeen muotoon ”huulissani on yksityiskohtia joista pidän, ja yksityiskohtia joista en pidä”. Tämä on jo paljon parempi kuin aiempi ajatus ”minä inhoan huuliani”.

Jälleen kerran pyrimme siis vähentämään yksioikoista ja dramaattista yleistämistä, sillä tässäkin kontekstissa saatamme vahingoittaa sillä itseämme.

Harjoitus

Harjoitus etenee seuraavasti:

Askel 1.

Listaa kolme sellaista piirrettä itsessäsi, joista pidät ja yhden sellaisen piirteen, johon koet tyytymättömyyttä.

Askel 2.

Nyt kiinnitetään huomiota valitsemaasi piirteeseen, johon et ole tyytyväinen. Tarkastellaan kyseisen piirteen yksityiskohtia.

Jokainen piirrehän koostuu eri yksityiskohdista. Kasvot eivät ole vain kasvot, vaan ne koostuvat silmistä, nenästä, korvista, otsasta, huulista ja muista yksityiskohdista. Huulet eivät ole vain huulet, vaan ne koostuvat yksityiskohdista, kuten huulten tekstuurista, yläkaaresta, alakaarasta, väristä, paksuudesta ja leveydestä.

Listaa valitsemastasi piirteestä kolme yksityiskohtaa, joista pidät ja yhden yksityiskohdan, johon koet tyytymättömyyttä.

Askel 3.

Ajattele tietoisesti sitä, että niissäkin ulkonäkösi piirteissä, joihin koet tyytymättömyyttä, on myös mukavia yksityiskohtia. Kyse ei ole siitä, että koko piirre on kauttaaltaan huono, vaan siinä on yleensä sekä ihan kivoja, että myös tyytymättömyyttä aiheuttavia yksityiskohtia.

Kun emme tällä tavoin leimaa kokonaista ulkonäkömme piirrettä huonoksi, rumaksi tai ällöttäväksi, saamme vähennettyä itseemme kohdistamaamme kritiikin ja tyytymättömyyden määrää.

Suo tietoisesti ajatus myös sille, että ulkonäössäsi on todennäköisesti huomattavasti enemmän myönteisiä, kuin kielteisiä piirteitä. Vaikka olisitkin tyytymätön osaan piirteistäsi, löytyy sinusta valtavasti myös piirteitä, jotka ovat miellyttäviä.

Harjoituksen vaikuttavuus

Kun toistat tämän harjoituksen useita kertoja tarpeeksi pitkällä aikavälillä, tulet toistaneeksi ja vahvistaneeksi uutta ajattelun tapaa. Uudet ajatusmallit vakiintuvat hitaasti. Siksi harjoitusta kannattaa toistaa tarpeeksi säännöllisesti ja pitkään.

Ajan myötä uusi ajattelun tapa alkaa korvaamaan vanhaa, mahdollisesti kielteisempää ja lannistavampaa ajattelun tapaa. Tällöin arvostuksemme ulkonäköämme kohtaan voi hieman lisääntyä ja siihen kohdistamamme kritiikki vastaavasti vähentyä.

Kiitos lukemisesta ja tsemppiä harjoitukseen!

Rakkaudella,

Jevgeni

Seuraava sisältö:

Seuraavassa sisällössä alamme käsittelemään häpeää. Sekä sen kielteisiä, että myönteisiä puolia.