Pohditaan tavoitteellisuutta

Luennon sisältö

Seuraavaksi pohdimme omia tavoitteitamme. Tavoitteiden asettaminen voi tuntua kuivalta, mutta se nopeuttaa kehittymistämme sellaisiksi, jollaisia haluamme olla.

Pohdintaa

Selkeät tavoitteet nopeuttavat tulosten saamista

Koska kurssimme tavoitteena on vahvistaa itsetuntoasi, parantaa itsevarmuuttasi ja vähentää sosiaalista ahdistuneisuuttasi, on meidän seuraavaksi pohdittava tavoitteiden asettamista.

Tavoitteellisuus on aihe, joka jakaa vahvasti mielipiteitä. Toiset innostuvat tavoitteista, toiset taas kokevat ne puuduttaviksi ja lannistaviksi. Moni liittää tavoitteellisuuden jonkinlaiseen kylmään business-maailmaan, jossa ihmiselle asetetaan valtavat paineet ja pyritään saamaan hänestä kaikki tehot irti.

Tämä ei ole sitä, mitä me tällä kurssilla tavoittelemme, sillä liialliset suorituspaineet eivät palvele tarkoitustamme. Toisaalta totean samaan hengenvetoon, että business-maailman ihmiset ovat usein äärimmäisen tosissaan onnistumisensa suhteen ja siksi heillä on usein käytössään tehokkaimmat keinot onnistumisen saavuttamiseen. Voimme oppia heiltä paljon hyödyllistä.

Tavoitteiden asettaminen on yksi näistä keinoista. Aihetta on tutkittu paljon ja tulokset ovat selviä. Ihmiset, jotka asettavat itselleen selkeitä tavoitteita, onnistuvat todennäköisemmin kuin he, joiden tavoitteet ovat epämääräisiä.

Syy tähän piilee siinä, että selkeät tavoitteet toimivat jatkuvana muistutuksena siitä, mitä kohti meidän tulisi kulkea. Ne toimivat eräänlaisena kompassina.

Tällaisen kompassin olemassaolo on tärkeää erityisesti silloin, kun elämme kiireistä elämää. Kiireisen ja uuvuttavan arjen pyörityksessä on tärkeää pitää mielessä se, mikä meille on kulloinkin tärkeää. Tämä auttaa löytämään edes hieman aikaa ja energiaa meille tärkeiden asioiden työstämiseen.

Siksi kannustan suhtautumaan tavoitteellisuuteen myönteisen kautta. Tavoitteistaan ei tule ottaa liiallisia paineita, mutta niitä kannattaa kuitenkin asettaa. Itseltään ei tule vaatia liikoja, mutta ei myöskään liian vähää. Se, mikä on sopiva määrä vaativuutta, on hyvin yksilöllistä ja se riippuu paljon ihmisen omasta tilanteesta.

Seuraavissa osioissa tulemme pohtimaan tarkemmin sitä, millaiset tavoitteet palvelisivat parhaiten juuri sinua. Tulemme pohtimaan sitä, mitä juuri sinä tavoittelet ja mitkä toimet johtavat sinut haluamiesi tulosten äärelle.

Rakkaudella,

Jevgeni

Seuraava sisältö:

2. Kartoitusharjoitus

Harjoitus: Jännittämisen ja ahdistuneisuuden kartoitus

Jotta itselleen voisi asettaa järkevät ja tarkoituksenmukaiset tavoitteet, on ensin tunnettava omat haasteensa. Millaisia tilanteita juuri sinä jännität?