Myös nykyhetken ympäristö vaikuttaa meihin

Luennon sisältö

Myös nykyhetken ympäristömme vaikuttaa aktiivisesti siihen, millaisiksi ajatus- ja käytösmallimme muovautuvat. Ympäristömme voi joko vahvistaa sosiaalista toimintakykyämme tai heikentää sitä.

Pohdintaa

Ympäristön vaikutus voi olla voimauttava tai lannistava

Ympäristömme ja sen olosuhteet vaikuttavat meihin. Kun vietämme elämäämme miellyttävissä ja myönteisissä ympäristöissä, voimme lähtökohtaisesti paremmin. Jos taas vietämme elämää kielteisissä ja lannistavissa ympäristöissä, voimme vastaavasti huonommin.

Ihmisinä me olemme alun perin kehittyneet hypersosiaalisiksi laumaeläimiksi. Ihminen selviytyy parhaiten silloin, kun tekee yhteistyötä muiden kanssa. Laumassa pysyminen on ollut varsinkin alkuihmisille selviytymisen ehto. Yksinäinen ja yksin toimiva ihminen on yleensä menehtynyt nopeasti.

Tästä syystä sosiaaliset suhteet ovat meille äärimmäisen tärkeitä. Olemme todella tehokkaita esimerkiksi havainnoimaan toistemme mielentiloja ja asenteita. Muiden mielentilat ja asenteet myös tarttuvat ja vaikuttavat meihin tehokkaasti. Sosiaalinen ympäristömme siis muovaa meitä.

Tämä on hyvä asia silloin, kun sosiaalinen ympäristömme on myönteinen, tukeva ja rohkaiseva. Huono asia se on taas silloin, kun ympäristömme on kielteinen ja lannistava. Siksi on tärkeää, että hakeudumme sellaisiin ympäristöihin, joissa meidän on hyvä olla. Vaihtoehtoisesti voimme yrittää tietoisesti muovata nykyisistä ympäristöistämme omalta kannaltamme parempia.

(Huom! Tämä asia käsitetään usein siten, että elämässä pitäisi välttää ihmisiä, joiden kanssa meidän on hankalaa olla ja ympäröidä itsemme pelkästään kanssamme samanmielisillä ihmisillä. Tämä ei ole se, mitä tässä haetaan. Kuplautuminen on sosiaalisen toimintakyvyn kannalta usein erittäin haitallista. Aiheeseen voi tutustua esimerkiksi tässä blogitekstissä.)

Meihin vaikuttavia ympäristöjä on monia erilaisia

Jokaiselta ihmiseltä löytyy elämästään useita ympäristöjä, jotka vaikuttavat häneen. Niitä ovat esimerkiksi kulttuuriympäristö, sosiaalinen ympäristö kuten kaveripiirit, kotiympäristö, työympäristö sekä henkilökohtainen ympäristö. Tarkastellaan näitä yksitellen.

Kulttuuriympäristö

Jokaisessa maailmankolkassa vallitsee keskenään hieman erilainen kulttuuri. Opimme kulttuurisille tavoimme kasvamisen yhteydessä. Opimme esimerkiksi siitä, mitä kulttuurissamme pidetään arvossa ja mitä taas ei. Opimme siitä, millainen käytös on toivottua ja millainen ei. Opimme haluamaan tiettyjä asioita ja välttelemään toisia. Ja niin edelleen. Kulttuuriympäristömme vaikuttaa meihin jatkuvasti ja sen vaikutukselta välttyminen on usein lähes mahdotonta.

Suomalainen kulttuuriympäristö on mielenterveyden ja suorituskyvyn kannalta valitettavasti hyvin ongelmallinen. Suomessa on esimerkiksi tapana kantaa ongelmansa yksin, eikä haasteistaan avautumiseen suhtauduta erityisen ymmärtävästi. Päädymmekin usein salaamaan tilanteemme muilta ja yritämme hoitaa sitä pelkästään omin voimin.

Suomessa ei ole myöskään erityisen soveliasta iloita avoimesti onnistumisistaan, sillä tulemme silloin helposti leimatuiksi ylpeiksi tai ylimielisiksi brassailijoiksi. Suomesta myös puuttuu avoin hehkutuskulttuuri, jossa asioista iloitaan yhdessä kovaan ääneen.

Kulttuurimme myös kannustaa häpeämiseen ja näkymättömyyteen. Hyvä ihminen on se, joka ei rasita muita ongelmillaan. Ongelmatilanteissa käännymme usein sisäänpäin ja kannamme ongelmiamme yksin. Epäonnistujia arvostetaan kulttuurissamme vasta siinä tilanteessa, kun ihminen onnistuu kääntämään epäonnensa jälleen voitoksi.

Kuten arvata saattaa, tämä kaikki näkyy myös mielenterveydessämme. Kulttuuriympäristömme ei tue mielenterveyttä, vaan pikemminkin rapauttaa sitä. Siksi on tärkeää opetella kyseenalaistamaan niitä normeja, joiden parissa olemme kasvaneet ja jotka usein otamme itsestäänselvyytenä.

Meidän ei ole sinäällään pakko olla yllä kuvatun kaltaisia, vaan voimme opetella ajattelemaan asioista toisin. Se ei kuitenkaan ole yleensä helppoa, sillä ympäristömme kannustaa meitä toimimaan totutulla tavalla. Koko kulttuurilleen vastaan pistäminen ei todellakaan ole helppoa!

Sosiaaliset ympäristöt kuten kaveripiirit

Vietämme paljon aikaa ystäviemme ja kavereidemme seurassa ja siksi myös tämä ympäristö vaikuttaa meihin. Vaikutus on usein hyvin vahva, sillä arvostamme kavereitamme ja kuuntelemme herkästi heidän mielipiteitään ja toistamme heidän asenteitaan.

Hyvässä tapauksessa meidän kaverit ovat rohkaisevia, kannustavia, myönteisiä ja eteenpäinkatsovia. Pelkkä heidän läsnäolonsa tuntuu silloin voimauttavan meitä! Huonossa tapauksessa kaverimme taas väheksyvät meitä (tai muita!), kiusaavat, kettuilevat, kyseenalaistavat ja niin edelleen.

Kaveripiirin kulttuuriin voi onneksi vaikuttaa. Jos huomaa, että kaveripiiriin on muodostunut ikäviä toimintamalleja, niistä kannattaa puhua. Jos taas puhuminen tuntuu haastavalta, voi kaveripiirin kulttuuria yrittää muuttaa omalla esimerkillään. Jälkimmäinenkin tapa on tehokas, sillä me ihmiset olemme hyvin alttiita toistamaan muiden hyvää esimerkkiä.

Kotiympäristö sekä henkilökohtainen ympäristömme

Vietämme erityisen paljon aikaa kotonamme ja siksi kyseiseen ympäristöön on tärkeää kiinnittää huomiota. Kotona meihin vaikuttavat esimerkiksi muut perheenjäsenet.

Hyvässä tapauksessa perheenjäsenet auttavat, kannustavat, rohkaisevat ja niin edelleen. Huonossa tapauksessa se nalkuttavat, syyllistävät, väheksyvät ja niin edelleen. Kuten kaveripiirienkin tapauksessa on tähän ympäristöön tärkeää vaikuttaa, jotta saisimme siitä paremmin mielenterveyttämme ja suorituskykyämme tukevan.

Kotiympäristön lisäksi meihin vaikuttaa henkilökohtainen ympäristömme. Tällä viittaan ensisijaisesti päämme sisäiseen ympäristöön, mutta myös fyysiseen ympäristöömme. Päämme sisällä olevat ajatukset ja ajatusmallit voivat olla nekin joko rohkaisevia tai lannistavia.

Päänsisäisessä ympäristössä haasteena on juuri se, että täytämme sen itse sillä materiaalilla, jota olemme taipuvaisia ajattelemaan. Masentunut, katkera tai voimaton ihminen heijastaa ajatuksiinsa juurikin masentuneisuutta ja katkeria tai voimattomia mielikuvia. Näin me ikään kuin luomme omaa todellisuuttamme.

Fyysinenkin ympäristö vaikuttaa. Esimerkiksi erittäin saastaisessa ja epäsiistissä asunnossa oleskelu vaikuttaa mielentilaan aivan eri tavoin kuin siistissä ympäristössä eläminen. Ahtaassa ja pimeässä kodissa eläminen luo meille erilaisen mielentilan kuin tilavassa ja valoisassa kodissa eläminen. Ja niin edelleen.

Työympäristö

Vietämme valtavasti aikaa myös töissä. Siihenkin ympäristöön pätevät samat periaatteet kuin edellisiin. Työkaverimme ja esihenkilömme voivat olla joko kannustavia tai lannistavia. Vastaavasti esimerkiksi työn tahti voi olla sopiva tai aivan liiallisen kova. Työtehtävät taas voivat olla innostavia tai ahdistavia.

Työympäristöön vaikuttaminen on usein vaikeaa ja joskus mahdotonta. Varsinkin silloin, jos emme ole työpaikallamme riittävän korkeassa asemassa. Yleensä onneksi voimme kuitenkin vaikuttaa edes vähän. Moni ei vain tartu tähän mahdollisuuteen, sillä pelkää esimerkiksi leimautuvansa muiden silmissä hankalaksi tyypiksi.

Pohdintaa

Toisinaan kykymme vaikuttaa ympäristöihimme on rajallinen, mutta usein voimme vaikuttaa ainakin jonkin verran. Voit pohtia halutessasi esimerkiksi seuraavia näkökulmia:

  • Voisiko omien läheisten ihmisten, kuten puolison, lasten, vanhempien, sukulaisten tai ystävien kanssa sopia kannustavammasta keskustelukulttuurista? Enemmän kehuja, vähemmän vähättelyä.
  • Voisiko elämässämme olevia myönteisiä ja voimauttavia ihmisiä nähdä useammin, kun taas lannistavia ihmisiä harvemmin?
  • Voisiko itselleen etsiä uusia ystäviä, jotka ovat myönteisiä ja voimauttavia?
  • Voisiko itselleen ehkä jopa löytää uuden harrastuksen, jossa vallitsisi tällainen myönteinen ja voimauttava ilmapiiri?
  • Voisiko esimerkiksi kaveriporukan kulttuuria muuttaa myönteisempään suuntaan omalla esimerkillään? Mitä jos itse alkaisit olemaan muita kohtaan rohkaisevampi ja tukevampi? Ehkäpä joku muukin alkaa toimia samoin.

Rakkaudella,

Jevgeni

Seuraava sisältö:

6. Temperamenttipiirteiden vaikutusta ei tule yliarvioida

Temperamenttipiirteiden vaikutus

Temperamenttipiirteiden vaikutuksesta ihmisen sosiaaliseen toimintakykyyn liikkuu paljon huhuja. Mutta missä määrin ne pitävät oikeasti paikkaansa? Kuinka suuri vaikutus temperamentilla todellisuudessa on ihmisen itsevarmuuteen ja toimintakykyyn?