Välttely- ja turvakäyttäytyminen

Luennon sisältö

Eräs keskeisimmistä epävarmuutta aiheuttavista ja sitä ylläpitävistä asioista on välttely- ja turvakäyttäytyminen. Seuraavaksi tutustumme tähän petolliseen toimintatapaan ja opettelemme tunnistamaan sen omassa arjessamme.

Pohdintaa

Välttely- ja turvakäyttäytyminen

Tämän osion aihe on jälleen hyvin keskeinen osa sosiaalisen ahdistuksen voittamista. Tulemme puhumaan välttely- ja turvakäyttäytymisestä, sekä käymään läpi käytännön esimerkin siihen liittyen.

Aiheen käsitteleminen on keskeistä siksi, että se on yksi niistä tekijöistä, jotka ylläpitävät sosiaalista ahdistustamme. Pystyisimme päihittämään ahdistuksemme nopeammin, mikäli emme turvautuisi välttely- ja turvakäyttäytymiseen.

Mistä on kyse?

Välttely- ja turvakäyttäytymisellä tarkoitetaan käyttäytymistä, jolla pyrimme säätelemään kokemaamme ahdistuksen määrää. Kun olemme joutumassa tilanteeseen, jonka koemme ahdistavana, alamme suorittamaan toimintatapoja, joiden avulla voimme joko välttää tilanteen tai tehdä siitä vähemmän ahdistavan.

Käytännössä kyse on siis suojautumisyrityksestä. Kun jokin tilanne tuntuu meistä hankalalta tai vaaralliselta, yritämme joko välttää sitä tai helpottaa tätä vaaran tuntua.

Näin ollen välttely- ja turvakäyttäytyminen itsessään on hyvä asia, sillä se suojelee meitä. Sitä ei tule leimata vain ja ainoastaan haitalliseksi toiminnaksi. Välttely- ja turvakäyttäytyminen on lähtökohtaisesti ystävämme ja apulaisemme.

Meidän kannaltamme ongelmallista tästä käyttäytymisestä tulee kuitenkin silloin, kun se muuttuu ahdistukselta suojaavasta ahdistusta ylläpitäväksi. Tämä tapahtuu esimerkiksi seuraavasti.

Tilanteiden välttely

Yliopiston opiskelijaa Mattia pelottaa puhua ihmisille. Varsinkin ryhmässä, kun paikalla on useita henkilöitä! Pienessäkin ryhmässä keskustelu käy Matille hankalaksi.

Kun Matti kulkee yliopistonsa käytävällä ja näkee kurssikavereitaan kerääntyneenä ryhmään ja keskustelemassa vilkkaasti, pyrkii Matti hieman lisäämään kävelynopeuttaan, näyttämään kiireiseltä sekä tuijottamaan tiukasti maahan. Näin hän pyrkii vaikuttamaan siihen, etteivät luokkakaverit keksisi pyytää häntä mukaan keskusteluun, joka tuntuisi hankalalta.

Matti siis nopeuttaa kävelyään, tuijottaa maahan ja yrittää näyttää kiireiseltä, jotta hän onnistuisi ainakin jossain määrin välttelemään haastavaan tilanteeseen joutumista. Tämä on tyypillinen esimerkki välttelykäytöksestä.

Matti välttää sen avulla ikävän tunteen, joka liittyy ryhmässä puhumiseen. Hän voi kuitenkin näin aiheuttaa itselleen vahinkoa pitkällä aikavälillä, sillä keskusteluun antautuessaan hän voisi pikkuhiljaa tottua tilanteeseen ja oppia keskustelemaankin paremmin. Näin keskusteleminen lakkaisi lopulta olemasta ahdistava asia.

Turvakäyttäytyminen

Jatketaan samasta esimerkistä:

Aina toisinaan Matti ei kuitenkaan välttelykäyttäytymisestään huolimatta onnistu väistämään sosiaaliseen tilanteeseen joutumista. Näin käy tänäänkin. Matin luokkakaveri Minna huomaa ohikulkevan Matin ja pyytää häntä iloisesti mukaan keskusteluun sekä kyselee hänen kuulumisiaan.

Matti ei kehtaa kieltäytyä, sillä pelkää kieltäytymisen vaikuttavan oudolta. Hieman vastentahtoisesti hän liittyy keskusteluun, mutta katselee paljon ihmisten ohi, välttelee katsekontaktia ja vastailee kuulumisten kyselyyn hyvin niukkasanaisesti. Käytännössä Matti siis käyttäytyy tavalla, joka viestii, ettei hän ole oikein keskustelutuulella.

Matti on siis joutunut keskusteluun, jossa hän ei oikein tunne oloaan hyväksi. Hän alkaakin toteuttaa itselleen tuttua turvakäyttäytymistä katselemalla ihmisten ohi ja olemalla niukkasanainen. Hän tietää kokemuksesta, että näin häneen suuntautuva huomio pysyy mahdollisimman vähäisenä. Hän siis saa käytöksestään ainakin jonkinlaista lyhytaikaista turvaa.

Lyhyen aikavälin turva altistaa pitkän aikavälin kärsimykselle

Pidemmällä aikavälillä välttely- ja turvakäyttäytyminen voi vahingoittaa Mattia. Mikäli Matti ei toiminnallaan itse aiheuttaisi sitä, että hänen käymänsä keskustelut jäävät niukkasanaisiksi ja lyhyiksi, hän saattaisi ajan kanssa tottua keskustelemaan sekä olemaan keskustelutilanteissa rennompi.

Käytännössä kyse on siis tasapainottelusta. Toisaalta haluamme turvaa, toisaalta taas haluamme kehittyä. Lyhytaikainen turva tuntuu todella hyvältä, mutta pitkällä aikavälillä liiallinen turvan hakeminen johtaa siihen, että tilanteet pysyvät meille vaikeina jatkossakin.

Toisinaan oman välttely- ja turvakäyttäytymisen tunnistaminen voi olla vaikeaa, sillä olemme yksinkertaisesti niin tottuneita siihen! Seuraavassa osiossa käymmekin läpi esimerkkejä välttely- ja turvakäyttäytymisestä, jotta voisit niiden avulla tunnistaa vastaavaa käytöstä myös omalla kohdallasi tehokkaammin.

Rakkaudella,

Jevgeni

Seuraava sisältö:

2. Esimerkkejä välttely- ja turvakäyttäytymisestä

Esimerkkejä välttely- ja turvakäyttäytymisestä

Seuraavassa osiossa tutustumme välttely- ja turvakäyttäytymiseen käytännön esimerkkien kautta.