Millaista kehitystä havaitset itsessäsi?

Luennon sisältö

Vuorossa on välitarkastus. Tarkoituksena on pohtia kurssin etenemistä sekä oman tekemisemme laatua. Kuinka olet edistynyt tämän kurssin aikana? Miltä se on tuntunut? Pitäisikö jotakin tehdä eri tavoin?

Pohdintaa

Välitarkastuksen aika!

Onnittelut! Olet lukenut yli puolet kurssin sisällöistä. Tämä on kunnioitettava saavutus ja siitä on lupa olla ylpeä!

Aivan erityistä ylpeyttä voi tuntea siitä, jos olet lukemisen lisäksi malttanut suorittaa myös käytännön tehtäviä. Kehitys on nopeampaa ja suurempaa, kun asioita harjoittelee myös käytännössä.

Itsevarmuuden ja sosiaalisten taitojen kehittäminen on aihe, jossa edistyminen on aluksi hidasta, mutta ajan myötä kiihtyvää. Alku on siis hankalin, mutta kun siitä selviää, tulee muutoksesta aina vain helpompaa ja nopeampaa. Jos tällä hetkellä tuntuu vaikealta, pidä tämä mielessäsi. Voit rohkeasti luottaa siihen, että palkinto odottaa edessäpäin!

Työtä tekemällä saa siis tuloksia. Toisaalta tulosten laatu ei ole ennalta määrätty. Tämänkin kurssin voi käydä monella eri tavalla. Jotkut saavat tästä todella paljon hyötyä, toiset keskiverrosti hyötyä ja kolmannet vain vähän hyötyä.

Opiskelutavoilla on merkitystä tulosten kannalta. Se, kuinka tarkkaan pohdimme kurssin sisältöjä, se kuinka laadukkaasti teemme harjoitukset sekä esimerkiksi se, maltammeko käyttää oppimista tehostavia mekanismeja kuten vastuukaverin hankkimista, vaikuttavat siihen, millaisia tuloksia saamme.

Tätä ei tule kuitenkaan tulkita siten, että vain täysillä tekeminen olisi arvokasta. Jokaisen ihmisen tilanne ja lähtökohdat ovat erilaisia. Onkin tärkeää, että tunnistat juuri itsellesi sopivan tavan käydä tätä kurssia sekä suorittaa sen ehdottamia harjoituksia.

Jos suunnan korjaamiselle on tarvetta, tee se nyt

Tässä vaiheessa ehdotan, että suoritat pienen välitarkastuksen ja pohdit sitä, millaisia tuloksia oma tapasi käydä tätä kurssia on tuonut. Tällainen pohdinta on tärkeää siksi, että aiemman suoriutumisen tiedetään ennakoivan myös tulevaa suoriutumista.

Jos esimerkiksi huomaat, että et ole tyytyväinen tähän mennessä saamiisi tuloksiin, voit pohtia, mitä voisit tehdä jatkossa eri tavoin. Jos taas jatkat kuten tähänkin asti, saat jatkossakin todennäköisesti vastaavia tuloksia.

Jos siis olet tyytyväinen tähän mennessä saamiisi tuloksiin, voit huoletta jatkaa kuin tähänkin asti. Jos taas et ole tyytyväinen tähän mennessä saamiisi tuloksiin, voit kokeilla esimerkiksi seuraavien muutosten tekemistä:

Lue sisällöt uudelleen ja tee se aiempaa hitaammin ja tarkemmin:

Moni tällä kurssilla käsiteltävä aihe on aluksi varsin monimutkainen. Niistä ei saa kaikkea irti, jos ne lukee vain nopeasti läpi. Moni aihe avautuu kunnolla vasta useammalla lukukerralla. Lukeminen kannattaa tehdä hitaasti ja rauhassa. Pysähtele ja pohdiskele. Älä rynnäköi eteenpäin. Tässä ei kannata kiirehtiä.

Käytä reflektoivaa kirjoittamista aktiivisesti apunasi

Reflektoiva kirjoittaminen on erittäin voimakas keino omien ajatusten jäsentelyyn sekä oivallusten saamiseen. Moni jättää sen kuitenkin hyödyntämättä, sillä kokee kirjoittamisen hieman vaivalloisena.

Siksi muistutan, että ahdistuneisuudesta vapautuminen sekä sosiaalisen itsevarmuuden vahvistaminen on yksi elämämme ylivoimaisesti merkittävimmistä projekteista. Sillä on valta muuttaa elämämme suunta. Se voi tehdä loppuelämästämme joko parempaa tai huonompaa. Sen eteen siis todellakin kannattaa nähdä vaivaa.

Keskustele kurssin aiheista aktiivisesti muiden kanssa sekä hyödynnä vastuukavereita

Oppiminen on osin kollektiivista toimintaa. Opimme tehokkaammin yhdessä muiden kanssa. Siksi myös tämän kurssin aiheita on tärkeää pohdiskella esimerkiksi omien kavereiden tai läheisten kanssa. Keskustelut synnyttävät oivalluksia ja keskustelemalla voit löytää myös tukea ja motivaatiota, jotka auttavat sinua kulkemaan tavoitteitasi kohti.

Erityisen tärkeänä pidan vastuukaverin hankkimista. Moni arastelee kertoa haasteistaan ja tavoitteistaan muille, mutta tässä nimenomaisessa asiassa se olisi todella tärkeää. Vastuukaveria käyttämällä voit tehostaa kehittymistäsi todella paljon.

Palaa säännöllisesti vanhoihin sisältöihin

Itsevarmuuden ja sosiaalisten taitojen oppiminen on hidasta. Yksi syistä on se, että joudumme integroimaan oppimamme asiat, mikä vaatii aikaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että joudumme järjestelemään jo olemassa olevat maailmankuvamme ja ajatusmallimme uuteen muotoon:

Joudumme pohtimaan sitä, mitä jokin uusi oppi tai oivallus tarkoittaa kaiken sen kannalta, mitä jo ennestään tiedämme. Joudummeko esimerkiksi hylkäämään jonkin vanhan ajatusmallin ja korvaamaan sen uudella? Joudummeko kyseenalaistamaan jotakin sellaista, mitä aiemmin pidimme totuutena?

Tämä prosessi on osin tietoinen ja osin automaattinen, mutta aikaa se joka tapauksessa vaatii. Voit helpottaa tätä prosessia esimerkiksi toiston ja kertauksen avulla. Siksi kannattaakin toisinaan palata tämän kurssin aiempiin sisältöihin ja lukea ne uudelleen. Saatat huomata, että toisella tai kolmannella lukukerralla pystyt omaksumaan sellaisiakin asioita, jotka ensimmäisellä kerralla jäivät sinulta jopa täysin huomaamatta!

Rakkaudella,

Jevgeni

Seuraava sisältö:

Seuraavaksi siirrymme pohtimaan konfliktitilanteita sekä niiden yhteyttä sosiaaliseen itsevarmuuteen. Ensin käsittelemme sitä, että konfliktin ei aina tarvitse edes tapahtua, jotta itsevarmuutemme kärsisi. Usein siihen riittää jo pelkän potentiaalisen konfliktin mahdollisuus.