Tarjoamme yrityksille koulutuksia, luentoja ja virkistysohjelmaa

[text_block style=”style_1.png” align=”left” bottom_margin=”25″]Tarjoamme yrityksille koulutuksia, luentoja ja virkistysohjelmaa, joiden avulla  voidaan esimerkiksi:[/text_block]
— SPACER —

  • Nostaa itsevarmuutta esimerkiksi esiintymis-, myynti- tai asiakaspalvelutilanteissa.
  • Kehittää sosiaalisia taitoja ja kykyä tulla toimeen muiden kanssa
  • Parantaa ryhmähenkeä ja nostaa tuottavuutta
  • Vähentää muutosvastarintaa ja muutokseen liittyvää ahdistusta
  • Lisätä tietämystään itsevarmuudesta ja sen harjoittelusta (esim. pedagogisten työtehtävien tekijöille oman osaamisensa ja tulostensa parantamiseksi)
  • Pitää hauskaa esimerkiksi kehittävien impro- ja itseilmaisutyöpajojen muodossa!
— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left” bottom_margin=”25″]Ota yhteyttä, pohditaan yhdessä, kuinka voisimme auttaa juuri Teitä.

Alempaa voit myös lukea esimerkkejä toteuttamistamme koulutuksista!

(Yhteyttä voit ottaa myös suoraan puhelimella numeroon +358 44 97 666 20)


Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Kuvaile lyhyesti asiaanne. Millaista palvelua kaipaatte?

[/text_block]

Esimerkki-caseja ja saamiamme palautteita:

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu: Opettajien itsevarmuuskoulutus, Ryhmäkoko: 10+

Opettajille toivottiin työkaluja omien ammatillisten valmiuksien kehittämiseen. Yksi haaste oli esimerkiksi heittäytyminen opetustilanteissa. Heittäytyvän, esiintyvän ja siten mielenkiintoisen opetustavan on havaittu johtavan parempiin oppimistuloksiin. Siksi opettajille kaivattiin parempaa kykyä heittäytyä opetuksessa sekä uskaltaa kokeilla uudenlaisia metodeja omassa opetustyylissään. Opettajat halusivat myös oppia ymmärtämään paremmin opiskelijoiden ujouteen ja itsevarmuuden puutteeseen liittyviä haasteita, jotka usein häiritsevät opinnoissa edistymistä.

Pidimme muutaman tunnin työpajan, jossa kävimme läpi ensin teoriaa itsevarmuudesta. Kun teoria oli hallussa, siirryimme kokeilemaan opittua käytännössä erilaisten harjoitusten kautta. Olimme rakentaneet tämän työpajan siten, että puolet osanottajista olivat opettajia, puolet taas opiskelijoita. Kun olimme ensin opiskelleet teoriaa ja kokeilleet sen toimintaa käytännössä, käytimme kunnolla aikaa jokaisen henkilökohtaisen kokemuksen läpikäyntiin. Sekä opettajat että opiskelijat saivat kertoa turvallisessa ympäristössä omasta kokemuksestaan ja näin oppia paremmin samaistumaan toistensa rooleihin. Saimme myöhemmin työpajaan osallistuneilta opettajilta mm. tällaisia palautteita:”Koulutuksessa oli hauskaa ja ilmapiiri hyvin luottava. Koulutuksen aihe oli hyvin hyödyllinen, tarvitsisimme lisää tällaista myynnin opetuksemme tueksi!”

Marjo

Marjo
Opettaja

Rohkeusvalmennus oli mahtavan energisoiva! Rohkeusvalmennus auttoi minua opettajana ymmärtämään millaisia pelkoja ja esteitä opiskelijoilla voi olla sekä miten niitä voisi käsitellä. Rohkeusvalmennuksessa ei ole mitään pelättävää :)

Sirpa

Sirpa
Opettaja

Autoalan keskusliitto: Henkilökunnan virkistyspäivä saaristossa, Ryhmäkoko: 15+

Toimiston henkilöstölle toivottiin napakkaa, n. 90 minuuttia kestävää virkistyspäivän ohjelmaa, joka olisi sekä viihdyttävä, osallistava ja hauska, mutta myös ammatillisen kehityksen kannalta hyödyllinen. Miljöönä toimi upean kesäinen saaristoluonto Porkkalanniemessä.

Henkilöstö pääsi nautiskelemaan juomista ja auringonpaisteesta samalla kun pidimme vauhdikkaan, puolisen tuntia kestävän teoriaosuuden, jonka aikana motivoimme ihmiset loppuosaan ohjelmaa: improvisaatio-teatteriin sekä muuhun virkistävään ja opettavaiseen hullutteluun. Ihmisille jäi käteen uusia työkaluja omien pelkojensa kohtaamiseen ja jälkeenpäin saimme mm. tällaista palautetta:Kiitos upeasta koulutuskokemuksesta! Sain lisää rohkeutta kohdata tilanteita, jotka ehkä hieman tuntuvat aluksi jännittäviltä. Vaikka koulutuksemme oli ajallisesti lyhyt, niin sain siitä irti enemmän kuin olisin uskonutkaan. Jokaisen olisi muistettava uskaltaa olla rohkeasti oma itsensä kaikissa elämäntilanteissa ja osata heittäytyä eri tilanteisiin täysin avoimin mielin. Tähän sain vahvistusta myös rohkeuskoulutuksesta. Uskallan helpommin tarttua uusiin haasteisiin ja olla oma ainutkertainen itseni, oman elämäni sankari! Suurkiitos rohkeuskouluttajallemme Jevgenille – upeaa heittäytymistä ja kannustamista! Elämä on ihanaa!

Lämmin kiitos vielä kerran – oikeasti tuo koulutus osui omalla kohdallani juuri oikeaan aikaan. Olen hehkuttanut sinua ja koulutusta monelle ystävällenikin!

Tia

Tia
Toimistoassistentti

Asiakkaita