Rekisteriseloste

Tämä on henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

REKISTERIN NIMI

Elä Paremmin.fi ja Rohkeuskoulu.fi -verkkosivustojen käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

TMI Rohkeuskoulu. Osoite: Lähdepuistontie 5, 01230 Vantaa

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Elä Paremmin.fi ja Rohkeuskoulu.fi -sivustojen (jäljempänä ”Sivustot”) käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva sivuston ja niiden toimintoihin liittyvä tietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Sivustojen toimintaan liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Sivustojen tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

- Yhteystiedot: Sähköpostit (Vain sähköposti-viikkokirjeen tilaajat)

- Yhteystiedot: Nimi, sähköposti, osoite, puhelinnumero (Vain verkkokaupasta tuotteita tilanneet, jos ja kun tiedot on tilausvaiheessa tilaajan taholta annettu)

- Käyttötiedot (esim. liikkuminen sivustolla, ei ole yhdistettävissä yksittäisiin, tunnistettaviin henkilöihin)

- Muut käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Rohkeuskoulun omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään sivuston käyttöön liittyvissä toiminnoissa. Näitä toimintoja ovat sivuston käyttö (käyttötiedot), uutiskirjeen tilaaminen (sähköpostiosoite) sekä verkkokauppatilaukset (tilaustiedot).

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei missään tilanteissa luovuteta kolmansille osapuolille EU:n ja Euroopan alueen sisä- tai ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään Sivuston ylläpitäjän tietokantoihin, jotka on suojattu salasanoin ja jotka sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin pääsevät käsiksi vain Sivuston ylläpitäjä.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Jevgeni Särki, Lähdepuistontie 5 as 27, 01230 Vantaa

Palaa etusivulle tästä linkistä.