Itsevarmuus:

Eroon sosiaalisesta jännittämisestä

Sydämellisesti tervetuloa!

Toivotamme sinulle mukavia hetkiä kurssin parissa! Tutustu sen sisältöihin sinulle sopivaan tahtiin. Muista myös suoda itsellesi tarpeeksi aikaa opittujen asioiden pohdiskeluun ja sisäistämiseen.

Tsemppiä kurssille!

Päivitämme parhaillaan  kurssin vanhoja sisältöjä. Käytännössä jokainen osio kirjoitetaan uudelleen. Uudistunut sisältö tulee olemaan helppolukuisempaa, informatiivisempaa sekä tehokkaampaa kuin aiemmat sisällöt.

Mikäli teillä on toiveita tai ajatuksia kurssin kehittämiseen liittyen, kuuntelemme mielellämme ja toimimme niiden mukaan.

Saat yhteyden kurssin kouluttajaan sähköpostitse osoitteella jevgeni@rohkeuskoulu.fi .

Ole rohkeasti yhteydessä meihin, mikäli mieleesi tulee mitä tahansa kysymyksiä, haluat antaa palautetta tai esimerkiksi pyytää kurssille uutta sisältöä.

Kurssin lisäoppaat ja materiaalit kuten Eroon ujoudesta -kirjan tai Onnistu small-talkissa -oppaan löydät tämän sivun alaosasta. Niihin voi tutustua vapaavalintaisessa järjestyksessä joko kurssin käymisen aikana, ennen sitä tai sen jälkeen.

Voit halutessasi muuttaa käyttäjätilisi salasanan ruudun oikeasta yläreunasta löytyvästä painikkeesta.

1. Kurssiin valmistautuminen

1. Tervetuloa & vinkkejä kurssille

2. Kurssin sisältö​

3. Kouluttajan esittely

4. Harjoitus: Oma tarina​

5. Kurssin metodin esittely

6. Muista harjoitella!

2. Perustietoa sosiaalisesta epävarmuudesta

1. Yleiskatsaus sosiaalisiin pelkoihin

2. Sosiaalisen ahdistuneisuuden tyypit

3. Ahdistuneisuuden yleisyys (et ole yksin!)

4. Itsevarmuus ja osaaminen kulkevat käsi kädessä

5. Sinun tapasi olla itsevarma

6. Harjoitus: Sinun tapasi olla itsevarma

3. Asetetaan tavoitteet!

1. Selkeät tavoitteet nopeuttavat tulosten saamista

2. Harjoitus: Jännityksen kartoitus

3. Tavoitteiden yleiset sudenkuopat

4. Harjoitus: Omat tavoitteesi

5. Harjoitus: Symbolinen sitoutuminen

6. Bonus: Mitä vahvempia olemme, sitä enemmän hyvää voimme tehdä

4. Menneisyyden vaikutuksen ymmärtäminen

1. Kuinka menneet kokemukset vaikuttavat pelkoihimme

2. Ankaran kasvuympäristön vaikutus

3. Koulu- ja työpaikkakiusaamisen vaikutus

4. Tekniikka: Reflektoiva tunnekirjoittaminen

5. Myös nykyhetken ympäristö vaikuttaa meihin

6. Temperamenttipiirteiden vaikutusta ei tule yliarvioida

Ujosta itsevarmaksi #1: Miljan tarina

Miljan tarina

5. Välttely- ja turvakäyttäytyminen

1. Välttely- ja turvakäyttäytyminen

2. Esimerkkejä välttely- ja turvakäyttäytymisestä

3. Sosiaalisen ahdistuksen tapahtumaketju

4. Harjoitus: Ahdistuksen tapahtumaketjun havainnointi

5. "Onko sillä niin merkitystä?" -periaate

6. Pieni kipu nyt, vai suuri kipu myöhemmin?

Ujosta itsevarmaksi #2: Juhon tarina

Juhon tarina

Ujosta itsevarmaksi #2: Juhon tarinan purku

Juhon tarinan purku

6. Työkaluja itsevarmuuden lisäämiseen

1. Tekniikka: Onnistumispäiväkirja

2. Harjoitus: Aloitetaan onnistumispäiväkirja

3. Tekniikka: Vastuukaveri

4. Harjoitus: Vastuukaverin hankkiminen

5. Tekniikka: Aktiivinen kysely

6. Harjoitus: Aktiivinen kysely

Ujosta itsevarmaksi #3: Jasminin tarina

Jasminin tarina

Ujosta itsevarmaksi #3: Jasminin tarinan purku

Jasminin tarinan purku

7. Sosiaalista ahdistusta ylläpitävät ajattelun tavat

1. Muiden ajattelun kielteinen tulkitseminen ylläpitää sosiaalista ahdistusta

2. Automaattiset ajatukset

3. Suhteettomuus ja suurentelu

4. Muiden ajatukset eivät ole meidän asiamme

5. Suodattaminen

6. Kuinka paljon merkitystä muiden ajatuksilla oikeasti on?

Ujosta itsevarmaksi #4: Hannan tarina

Hannan tarina

8. Sosiaalista ahdistusta ylläpitävät ajattelun tavat #2

1. Katastrofiajattelu

2. Tekniikka: Todellisuustarkistus

3. Mustavalkoinen ajattelu

4. Ajatusten lukeminen ja kielteisyyden olettaminen

5. Saatavuusharha

6. Salainen sääntökirja ja "pitäisi" -ajattelu

7. Liiallinen yleistäminen

8. Harjoitus: Ajattelusi haastavissa tilanteissa

Ujosta itsevarmaksi #5: Ollin tarina

Ollin tarina

9. Huonommuuden ja riittämättömyyden tunne

1. Huonommuuden ja riittämättömyyden tunteet ylläpitävät ahdistusta

2. Miksi vertaamme itseämme muihin?

3. Huijarisyndrooma

4. Perustuvatko huonommuuden ja riittämättömyyden tunteet oikeaan tietoon?

5. Muillakin on omat ongelmansa

Ujosta itsevarmaksi #6: Nooran tarina

Nooran tarina

10. Huomion kohteena oleminen

1. Tarina: Näin opin kestämään huomion keskipisteenä olemista 1

2. Tarina: Näin opin kestämään huomion keskipisteenä olemista 2

3. Miksi huomion kohteena oleminen on niin haastavaa + Tunnistamisharjoitus

4. Pelko jännittämisen näkymisestä - Mitä jos muut huomaavat jännittämiseni?

5. Tekniikka: Huomion siirtäminen pois itsestään

Ujosta itsevarmaksi #7: Mikon tarina

Mikon tarina

11. Altistumisharjoittelu

1. Altistuminen: Tärkeä työkalu itsevarmuuden vahvistamiseen

2. Harjoitussuunnitelma: Itsevarmuuden tikapuut

3. Harjoitus: Rakennetaan itsevarmuuden tikapuut

4. Kokeile edes -periaate

5. Hae pieniä ja toistuvia onnistumisia

6. Aktiivinen arkiasenne harjoittelun tukena

Välitarkastus

Kuinka olet edistynyt?

12. Konfliktitilanteiden kohtaaminen

1. Jo pelkkä konfliktin mahdollisuuskin voi huolestuttaa

2. Lisää itsevarmuutta konfliktitilanteisiin: Inhimillisyysnäkökulma

3. Ajattelumme luo konflikteja: Esimerkkejä haitallisista ajatusvääristymistä

4. Konfliktin todennäköisyyden ja vakavuuden yliarvioiminen

5. Konfliktialttiit ihmiset elämässämme

Ujosta itsevarmaksi #8: Jannen tarina

Jannen tarina

13. Sisäinen äänemme

1. Sisäinen äänemme voi olla voimauttava tai lannistava

2. Harjoitus: Sisäisen äänemme sävy ja sisältö

3. Harjoitus: Opetetaan sisäistä ääntämme

Ujosta itsevarmaksi #9: Joonan tarina

Joonan tarina

14. Luottamus ja hyvään uskominen

1. Itsekritiikki: Uskotko enemmän itseäsi vai muita?

2. Tunteen ja järjen ristiriita: Kumpaan uskoa?

3. Kuinka uskaltautua toimimaan epävarmoissa tilanteissa?

15. Torjutuksi tulemisen kohtaaminen

1. Miksi torjutuksi tuleminen satuttaa niin kovasti?

2. Kivun ohi näkeminen

3. Torjutuksi tulemisen tunteen käsittely: Omanarvontunteemme

4. Torjutuksi tulemisen tunteen käsittely: Tilannekohtaisuus

16. Ulkonäköhuolet

1. Ulkonäköhuolet

2. Valikoiva huomiointi ylläpitää ulkonäköpaineita

3. Viehättävä ja itsevarma olemus ei ole vain ulkonäkökysymys

4. Harjoitus: Ulkonäön arvostaminen

17. Häpeän käsittely

1. Hyödyllinen ja haitallinen häpeä

2. Työkaluja häpeän käsittelyyn

3. Häpeä kasvaa pimeässä ja kuolee päivänvalossa

18. Voimauttavia ajatuksia käytännön harjoitteluun

1. Aliarvioimme itseämme ja yliarvioimme muita

2. Onnistumisen ehdot ja osittaisen onnistumisen arvo

3. Matalan kynnyksen harjoituksia sosiaaliseen itsevarmuuteen

19. Suhtautumisemme itseemme ja muihin

1. Ole reilu muille, niin olet reilu itsellesi

2. Kriittinen suhtautuminen muihin ihmisiin

3. Vaativa suhtautuminen muihin ihmisiin

20. Itsevarmuuden huoltaminen

1. Sosiaalinen tuki ja elämän tapahtumista keskusteleminen

2. Ravinnon, liikunnan ja unen merkitys

3. Millaiselle materiaalille altistat itseäsi?

21. Lopputarkastus

1. Johdatus lopputarkastukseen

2. Lopputarkastus - Millaista kehittymistä havaitset?

3. Loppusanat sekä hyödyllisiä ohjeita ja periaatteita jatkoa varten

Lisäoppaat