Harjoitus: Sinun tapasi olla itsevarma

Luennon sisältö

Seuraavaksi pääset tekemään kirjoitusharjoituksen, joka liittyy yksilölliseen tapaasi olla itsevarma.

Pohdintaa

Harjoitus: Sinun tapasi olla itsevarma

Seuraavaksi teemme kirjoitusharjoituksen. Voit tehdä sen joko paperilla tai tietokoneella.

Tarkoitus on kirjoittaa pohdiskeleva teksti aiheesta ”Tällainen olisin, jos olisin itsevarma”. Kirjoitamme siitä, millaisia olisimme ja miltä elämämme näyttäisi silloin, jos olisimme juuri niin itsevarmoja kuin haluamme olla.

Tässä muutamia apukysymyksiä:

  • Millä tavoin elämäsi eroaisi nykyisestä, mikäli olisit haluamallasi tavalla itsevarma?
  • Miten käyttäytymisesi eroaisi nykyisestä?
  • Millaisia päiväsi olisivat?
  • Millaisia muutoksia ihmissuhteissasi tapahtuisi nykyiseen verrattuna?
  • Millaisia muutoksia urallasi tapahtuisi nykyiseen verrattuna?
  • Mikä kaikki tuntuisi helpommalta nykyiseen verrattuna?
  • Mitkä elämän osa-alueet tuottaisivat enemmän nautintoa nykyiseen verrattuna?
  • Entä mikä ei muuttuisi, vaikka itsevarmuutesi lisääntyisikin?

Miksi tämä harjoitus tehdään?

Harjoituksen tarkoitus on  oppia hahmottamaan niitä etuja, joita korkeampi itsevarmuus ja vahvempi itsetunto toisivat elämääsi.

Tämä on tärkeää siksi, että usein tavoittelemme elämässämme asioita, joista meillä on vain epämääräinen mielikuva. Tiedämme haluavamme esimerkiksi suurempaa itsevarmuutta, mutta emme oikeastaan koskaan pysähdy pohtimaan sitä, mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaisi.

Motivaation kannalta tämä voi olla ongelma. Ihminen on tyypillisesti motivoitunein näkemään vaivaa sellaisten asioiden eteen, joiden hyödyt ovat hänelle täysin selviä. Siksi on tärkeää, että hahmotamme itsevarmuuden tuomia hyötyjä mahdollisimman selkeästi!

Harjoituksella on myös toinen, vähintään yhtä tärkeä hyöty. Se liittyy identiteetin rakentumiseen.

Itsevarmuus ja itsetunto nojaavat vahvasti siihen, millainen identiteetti meillä on. Identiteetillä tarkoitetaan sitä, mitä ajattelemme itsestämme ja sitä, kuinka hahmotamme itsemme. Koemmeko itsemme esimerkiksi vapautuneiksi, aktiivisiksi ja rohkeiksi tekijöiksi vai koemmeko olevamme esimerkiksi epävarmoja, aloitekyvyttömiä ja haasteita vältteleviä tyyppejä?

Identiteetti rakentuu hitaasti elämän myötä, eikä sen muuttaminen ole nopeaa eikä helppoa. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että sitä voidaan kuitenkin muuttaa. Yksi väylä muutokseen on se, että päivitämme käsityksiä itsestämme sekä opettelemme näkemään elämässämme uusia mahdollisuuksia sekä käyttämään arjessamme uudenlaisia toimintamalleja.

Siinä voivat auttaa myös tämän kaltaiset harjoitukset, joissa pohdiskelemme sitä, miltä elämämme näyttäisi, mikäli olisimme haluamallamme tavalla itsevarmoja.

Tsemppiä siis harjoituksen tekemiseen!

Rakkaudella,

Jevgeni

Seuraava sisältö:

1. Selkeät tavoitteet nopeuttavat tulosten saamista

Selkeät tavoitteet nopeuttavat tulosten saamista

Tavoitteiden asettaminen voi tuntua kuivalta, mutta se nopeuttaa kehittymistämme sellaisiksi, jollaisia haluamme olla.